نحوه مسواک زدن تعداد بازدید:8

مسواک های زبر و خشن به لثه آسیب می رسانند، بنابراین بهتر است از مسواک های نرم استفاده کنیم.موهای مسواک باید تا حدی محکم باشند که بتوانند پلاک های دندان را ازبین ببرند اما نه به اندازه ای که به دندان و لثه آسیب برسانند. مسواک های تهیه شده از موی طبیعی برخی حیوانات توسط دندانپزشکان توصیه نمی شوند.
مسواک زدن محکم و با شدت زیاد نیز موجب ساییدگی مینای دندان می شود.

2- بهتر است روزانه 2  تا 3بار مسواک بزنیم‌. مدت مسواک زدن باید حداقل 3  دقیقه باشد. توصیه می شود دهان  به4  قسمت تقسیم گشته و برای هر قسمت حداقل 30  ثانیه صرف شود.

3- مسواک باید در زاویه 45  درجه با خط لثه قرار گرفته و با ضربه های کوتاه و آرام (حالتی شبیه لرزش)  زده شود. سپس مسواک باید به آرامی روی دندان ها بالا و پایین  حرکت داد. نباید به صورت افقی روی دندان ها مسواک زد.

4- اغلب افراد مسواک زدن را  از یک نقطه دهان شروع می نمایند. بهتر است مسواک زدن را هر بار از جاهای مختلف دهان شروع کنیم. این توصیه به این دلیل است که اغلب افراد وقتی به یک چهارم پایانی دهان می رسند، خسته شده و سریع مسواک زدن را خاتمه  میدهند.

5- بسیاری از افراد هنگام مسواک زدن فراموش می کنند که سطوح داخلی دندان ها (سطحی که در تماس با زبان است) را نیز مسواک بزنند. دندانپزشکان معتقدند که رایج ترین قسمت فراموش شده در زمان مسواک زدن، "سطح داخلی" دندان های جلو و پایین است.

6- اگر کسی مسواک‌اش رابه خوبی با آب نشوید، باکتریها به سرعت در آن رشد کرده  و در نوبت بعدی مسواک زدن، وارد دهان می شوند.
اگر مسواک همیشه مرطوب باشد، محیط مناسبی برای رشد باکتریها است. پس از مسواک زدن و شستشوی آن، لازم است تا با تکان دادن مسواک  رطوبت آن گرفته شود.

7- بهتر است  هر 3  یا 4  ماه یک بار مسواک خود را عوض کنید.
برخی مسواک ها دارای یک نشانگر رنگی هستند که زمان مناسب برای تعویض را به فرد یادآوری می کنند.

20  آبان 98.  دکتر برهان ولدبیگی